Khoa Kỹ thuật Y học
Khoa Kỹ thuật Y học
1. Địa chỉ: P609- tầng 6 trường Cao đẳng y tế Bạch Mai
2. Điện thoại: 
3. Email:

4. Cơ cấu tổ chức: 
4.1. Khoa được chia thành 03 bộ môn:
- Bộ môn Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
- Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh Y học.
- Bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, gồm 4 tổ môn:
+ Tổ môn Hóa sinh
+ Tổ môn Huyết học
+ Tổ môn Vi sinh
+ Tổ môn Giải Phẫu bệnh
4.2. Nhân lực: Hiện nay khoa có 122 nhân sự, trong đó: 
+ 01 Giáo sư; 
+ 04 Phó giáo sư;
+ 11 tiến sĩ;
+ 09 Bác sĩ chuyên khoa II;
+ 46 Thạc sĩ;
+ 05 Bác sĩ chuyên khoa I;
+ 05 Bác sĩ;
+ 40 Cử nhân;
+ 01 kỹ sư.
5. Ban lãnh đạo
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn