Thời khóa biểu tuần 51(Từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021)
1. Thời khóa biểu các lớp cao đẳng chính quy 

Download Tại đây

2. Thời khóa biểu các lớp cao đẳng hệ liên thông vừa làm vừa học và Thư ký Y khoa

Download Tại đây

3. Lịch thực TTBV Online các lớp học năm ba

Download Tại đây

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn