Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021 theo kết quả kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
1. Thông báo tuyển sinh theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và phân bổ chỉ tiêu các phương thức xét tuyển2. Phiêu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021 dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021


Kích vào đây để truy cập phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến  qua Google Form

Hoặc quét mã QRCODE sau

3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021
Download Phiếu Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn