Thông báo điểm trúng tuyển, quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021 (Dựa vào kết quả học bạ THPT)
1. Thông báo điểm trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021 (Xét theo điểm học bạ THPT)


2. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021 (Dựa vào kết quả học bạ THPT)


3. Thông báo danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2021 (Theo điểm Học bạ THPT)

Download Danh sách
Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn