Bài 1
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẠCH MAI
BACH MAI MEDIAL SCHOOL
Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Website: bmms.edu.vn
©2011 bmms.edu.vn - Designed by BICWeb.vn