Hướng dẫn sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến
1. Hướng dấn sử dụng phần mềm Zoom cho sinh viên
            Download Tại đây

2. Hướng dấn sử dụng phần mềm Teams cho sinh viên
           Download Tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom cho Giảng viên
   
     Download Tại đây

4. Hướng dấn sử dụng phần mềm Teams cho Giảng viên

           Download Tại đây


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn