Thông báo dánh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng K3CD, K2A và K3AB học lại hệ liên thông vừa làm vừa học
1. Danh sách môn thi chính trị

      Download danh sách Tại đây

2. Danh sách môn thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
      
       Download danh sách Tại đây    

3. Danh sách môn thực hành nghề nghiệp
     
      Download danh sách Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn