Bài 14:Rửa bàng quang - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Kỹ thuật rửa bảng quang: https://youtu.be/udQeXI0Dg4o
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 151
Lên trên