Bài 16.2. Kỹ thuật thay băng có ốnng dẫn lưu - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Thay băng rửa vết thương có ống dẫn lưu: https://youtu.be/T8V_YMNe7vw
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 239
Lên trên