Bài 17.3: Rửa dạ dày  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Download tài liệu Slide Tại đây
Video KT Hút dịch dạ dày: https://youtu.be/rY2iDY35-ls

Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 210
Lên trên