Bài 20_Kỹ thuật cho người bệnh thở Oxy - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Cho người bệnh thở oxy bằng ống thông 2 đường và mask kính: https://youtu.be/8a_VTdQZzjA
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 179
Lên trên