Bài 30 buổi 2: Cố định gãy xương  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Cố định tạm thời gãy kín xương cẳng tay bằng nẹp: https://youtu.be/u5QFf68gz-s
KT Cố định tạm thời gãy kín xương cánh tay bằng nẹp: https://youtu.be/5wTt8KuAXuI

Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 370
Lên trên