STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

CT - Chỉ thị của Bộ trưởng bộ Y tế về việc tăng cường công tác nuôi dưỡng người bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Bệnh viện

(12)
2

QT.14 - Quy trình quản lý và phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

(0)
3

BM.14.05 - Phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

(0)
4

BM.14.04 - Phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

(0)
5

BM.14.03 - Phản hồi thông tin về bệnh nhân chuyển tuyến

(0)
6

BM.14.02 - Báo cáo tổng hợp bệnh nhân chuyển tuyến của Bệnh viện tuyến dưới

(0)
7

BM.14.01 - Tổng hợp bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai

(0)
8

DSCBLP-Q2-2011 - Danh sách cán bộ đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cử đi luân phiên đợt 02/2011

(1)
9

DSCBLP-Q1-2011 - Danh sách cán bộ đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cử đi luân phiên đợt 01/2011

(1)
10

DSCBLP-Q1-2010 - Dự kiến kế hoạch thực hiện đề án 1816 quý 1 năm 2010

(0)
11

DSCBLP-Q2-2010 - Danh sách cán bộ đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cử đi luân phiên đợt 2 năm 2010

(0)
12

DSCBLP-Q3-2010 - Danh sách cán bộ đi luân phiên đợt 03/2010

(0)