Cơ cấu tổ chức  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai bao gồm:
1.     Hội đồng Trường;
2.     Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
3.     Hội đồng khoa học và đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác;
4.     Các phòng ban chức năng
a) Phòng Hành chính – Quản trị
b) Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Kiểm định chất lượng
c) Phòng Kế Hoạch- Tài chính
d) Phòng Công tác học sinh
5.     Các bộ môn
a) Bộ môn Khoa học cơ bản: Chính trị; Ngoại ngữ; Tin học; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng-an ninh; Pháp luật; Xác suất thống kê; Sinh học và di truyền, Vật lý đại cương và Lý sinh
b) Bộ môn Y học cơ sở: Giải phẫu sinh lý, Dược lý, Vi sinh- ký sinh trùng, Tâm lý-Giáo dục sức khỏe, Dinh dưỡng- Tiết chế, Sức khỏe môi trường- Vệ sinh- Nâng cao sức khỏe và hành vi con người, Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm, Y đức, Pháp luật và Tổ chức y tế,  Y học cổ truyền.
c) Bộ môn Điều dưỡng: Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng Nội Khoa, Điều dưỡng Ngoại khoa, Điều dưỡng Nhi Khoa, Điều dưỡng sức khỏe phụ nữ bà mẹ và gia đình, Điều dưỡng cấp cứu, Điều dưỡng Bệnh chuyên khoa. Phục hồi chức năng, Chăm sóc người bệnh cao tuổi, Quản lý điều dưỡng.
d) Bộ môn Kỹ thuật Y học: Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng.
6.     Các tổ chức nghiên cứu và phát triển
7.     Các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
8.     Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;
9.     Các đoàn thể và tổ chức xã hội.
Cập nhật: 24/08/2016
Lượt xem: 12072
Lên trên