Danh sách thi kết thúc môn học/mô đun tuần 8 (Từ ngày 04/10/2021 đến 10/10/2021  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Môn học/ mô đun: Chẩn đoán hình ảnh X quang KVT HA K5 Download Tại đây
2. Môn học/ mô đun: Sinh học di truyền ĐDK6 Download Tại đây
3. Môn học/ mô đun: Vật lý đại cương và lý sinh ĐDK6 Download Tại đây
4. Môn học/ mô đun: Y học cổ truyền ĐDK6 Download Tại đây
5. Môn học/ mô đun: Đai cương, Y đức và kỹ năng giao tiếp ứng xử (TKYK) Download Tại đâyCập nhật: 06/10/2021
Lượt xem: 77
Lên trên