Thông báo danh sách thi kết thúc môn học/mô đun tuần 1 (16/8/2021 đến 22/8/2021)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Khối KTV K6
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Tổ chức, quản lý khoa CĐHA Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Huyết học 2 Dowload Tại đây
-MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngôn ngữ trị liệu Dowload Tại đây

2. Khối Điều dưỡng K6
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:CSSK Cộng đồng Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:CSSK Tâm thần Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ Đun MĐ 22 Y học cổ truyền Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:CSSK Cộng đồng Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:CSSK Tâm thần Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:MĐ 20 Nghiên cứu điều dưỡng và quản lý điều dưỡng Dowload Tại đây

3. Khối KTV K7
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT (HA K7) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT PHCN K7 Dowload Tại đây
MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT (XNK7) Dowload Tại đây

4. Khối Điều dưỡng K7
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại  (K7B) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (K7D) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (K7G) Dowload Tại đây

5. Khối Điều dưỡng K8
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (K8.1; 4) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (K8.5; 8) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (K8.9; 12) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 19: Dịch tế & CSSK cộng đồng (K8.13; 16) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (K8.1; 8.4) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (K8.5; 8.8) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (K8.9; 8.12) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (K8.13; 8.16) Dowload Tại đây

6. Khối liên thông KTV Xét nghiệm 
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:Nghiên cứu khoa học Dowload Tại đây

7. Khối liên thông Điều dưỡng K5

- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: CSNB cấp cứu; CSTC và bệnh truyền nhiễm Dowload Tại đây

8. Thư ký Y khoa
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 2: Ngiệp vụ chuyên môn Y tế Download Tại đây
Cập nhật: 16/08/2021
Lượt xem: 954
Lên trên