Điểm học sinh Y43 và KTV1 25/9/2012

Bảng điểm học sinh Y43 và KTV1 25/9/2012, download trong file excel đính kèm để xem chi tiết

Chi tiết
Điểm học sinh Y43 và KTV1 11/9/2012

Đây là bản chính thức, có điểm lâm sàng

Chi tiết
Điểm học sinh Y43 và KTV1 9/9/2012

Download trong file excel đính kèm để xem chi tiết

Chi tiết
12