Tổng kết điểm và xếp loại TN lớp Y sĩ chuyển đổi

Tổng kết điểm và xếp loại TN lớp Y sĩ chuyển đổi tháng 5/2012 (kích chuột vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp Y sĩ chuyển đổi thành Điều dưỡng tháng 02/2012

Thông báo tuyển sinh lớp Y sĩ chuyển đổi thành Điều dưỡng tháng 02/2012 của trường Trung cấp Y Bạch Mai

Chi tiết