Hướng dẫn nội dung ôn tập tốt nghiệp năm 2019 - 2020  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Hướng dẫn nội dung ôn tập tốt nghiệp năm 2020
1. Hệ chính quy

- Nội dụng ôn tập môn chính trị đối tượng CĐĐD K5 và KTV K4 Donwload Tại đây
- Nội dung ôn tập môn nội khoa đối tượng Cao đẳng điều dưỡng K5
Download Tại đây
- Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng KTV Hình ảnh K4
Download Tại đây
- Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng KTV Xét nghiệm K4
Download Tại đây
- Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng KTV PHCN K4 Download Tại đây

2. Hệ liên thông vừa làm vừa học

- Nội dung ôn tập tốt nghiệp môn chăm sóc người bệnh nội khoa đối tượng CĐĐD Liên thông K3CD Download Tại đây
- Nội dung ôn tập tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng KTV liên thông K3B Download Tại đây
- Nội dung ôn tập tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng KTV Hình ảnh K3B Download Tại đây
Cập nhật: 03/10/2020
Lượt xem: 1429
Lên trên