Trường trung cấp y tế bạch mai

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84) 0243868 5651 - Fax: (84-4) 3629 1088