Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

1. Địa chỉ: Phòng 603 tầng 6 và phòng 406 tầng 4
2. Điện thoại:
3. Email: 
phongdbclybm@gmail.com
4. Cơ cấu tổ chức
4.1. Nhân lực:
Tổng số lãnh đạo, nhân viên 05. Trong đó có bốn thạc sỹ, 02 cử nhân
5. Ban lãnh đạo 
Cập nhật: 16/05/2021
Lượt xem: 14
Lên trên