Quy trình ISO  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Năm 2017-20181
1. Xây dựng được chương trình đào tạo (CTĐT) Điều dưỡng trình độ cao đẳng dựa theo chuẩn năng lực cơ bản  của Điều dưỡng Việt Nam.
2. 100% Giảng viên bộ môn Điều dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy dựa trên năng lực.
3. Hoàn thành ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở bệnh viện Bạch Mai và 01 bài báo khoa học trong nước.


Mời quý vị và các bạn kích chuột vào các link tương ứng để Download tài liệu:
 Mục tiêu chất lượng CĐYT 2017 -2018
QĐ.01.CĐYT Quy định chức năng nhiệm vụ Trường CĐYT
QĐ.02.CĐYT Quy định quản lý phòng học lý thuyết
QĐ.03.CĐYT Quy định quản lý phòng học thực hành
QT.01.CĐYT Quy trình tiếp đón nhập học
QT.02.CĐYT Quy trình xậy dựng thời khóa biểu
QT.03.CĐYT Quy trình quản lý tiến bộ học tập
QT.04.CĐYT Quy trình lý thi
QT.05.CĐYT Quy trình xét học bổng
QT.06.CĐYT Quy trình xét MGHP
QT.07.CĐYT Quy trình kỷ luật HSSV
QT.08.CĐYT Quy trình xét điểm rèn luyện
QT.09.CĐYT Quy trình chuẩn bị và thi tốt nghiệp
QT.10.CĐYT Quy trình trả hồ sơ và phát bằng
QT.11.CĐYT Quy trình quản lý quá trình xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo
QT.12.CĐYT Quy trình quản lý thu phí và học phíCập nhật: 06/01/2018
Lượt xem: 1686
Lên trên