Thời khới biểu tuần 1 (Từ ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thời khóa biểu các lớp chính quy

Download Tại đây

2. Thời khóa biểu các lớp hệ liên thông vừa làm vừa học và Thư ký Y khóa

Download Tại đây

3. Lịch thực tập bệnh viện các lớp năm ba tuần 3

Download Tại đây

Cập nhật: 14/08/2021
Lượt xem: 1410
Lên trên