THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT - BLĐTBXH ngày 02/3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển

Chi tiết
Thông báo danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện cấp học bổng và danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017

Chú ý: Các học sinh, sinh viên kiểm tra lại các thông tin nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng

Chi tiết