Thông báo dánh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng K3CD, K2A và K3AB học lại hệ liên thông vừa làm vừa học  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Danh sách môn thi chính trị

      Download danh sách Tại đây

2. Danh sách môn thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
      
       Download danh sách Tại đây    

3. Danh sách môn thực hành nghề nghiệp
     
      Download danh sách Tại đây
Cập nhật: 03/10/2020
Lượt xem: 1689
Lên trên