Thông báo kế hoạch và hướng dẫn thi thi tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy và liên thông năm 2022  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy năm 2022


2. 
Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học năm 2022
 
              Dowload định dạng PDF Tại đây
3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
Download hướng dẫn Tại đây
Cập nhật: 12/08/2022
Lượt xem: 865
Lên trên