Nội quy, Tiểu lệnh và sơ đồ phòng cháy, chữa cháy tại trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Nội quy phòng cháy, chữa cháy

2. Tiểu lệnh chữa cháy

3. Sơ đồ các thiết bị phòng hộ, chữa cháy
3.1. Sơ đồ các thiết bị phòng hộ, chữa cháy tại tầng 1 và tầng 2

3.2. Sơ đồ các thiết bị phòng hộ, chữa cháy tại tầng 3 và tầng 4

3.3. Sơ đồ các thiết bị phòng hộ, chữa cháy tại tầng 5 và tầng 6

Cập nhật: 15/06/2020
Lượt xem: 99
Lên trên