Thông báo danh sách thi lại tuần 49  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Danh sách Điều dưỡng K5 
Môn CSNB CC và CS tích cực Download Tại đây

2. Danh sách thi lại lớp Điều dưỡng K6
- CSNB cấp cứu và CSTC Download Tại đây
- Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi Download Tại đây
Mô đun 22: Y học cổ truyền Download Tại đây
- Môn: Chính trị Download Tại đây
- Mô đun 6: CSSK người bệnh nội khoa 1 Download Tại đây
- Mô đun 14: CSSK trẻ em Download Tại đây
- Môn: Sức khỏe môi trường và vệ sinh Download Tại đây
- Mô đun 21: CSSK người cao tuổi Download Tại đây
- Y học cổ truyền Download Tại đây

3. Danh sách KTV K5 
- Bệnh học ngoại sản Download Tại đây
- Chính trị Download Tại đây
- Dinh dưỡng VSATTP Download Tại đây
- Giải phẫu X quang Download Tại đây
- Hóa sinh Download Tại đây
- Hoạt động trị liệu Download Tại đây
- Lượng giá chức năng vân động Download Tại đây
- Quản lý khoa chuẩn đoán hình ảnh Download Tại đây
- Sinh lý bệnh Download Tại đây
- Vi ký sinh 2 Download Tại đây
- VLTL PHCN các bệnh lý hệ thần kinh cơ Download Tại đây

4. Danh sách Cao đẳng Điều dưỡng liên thông K4
- CSSK MẮt,RHM,TMH,Da liễu Download Tại đây
- CSSK phụ nữ và gia đình Download Tại đây
- CSSK tâm thần Download Tại đây
- sinh lý bệnh lý sinh Download Tại đây

5. Danh sách liên thông xét nghiệm K4
- Hóa sinh Download Tại đây
- Sinh lý bệnh lý sinh Download Tại đây
Cập nhật: 19/07/2021
Lượt xem: 124
Lên trên