Thông báo danh sách thi lại tuần 50 (Từ ngày 26/7/2021 đến 30/7/2021)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Lớp CĐĐD K6

- Môn học/Mô đun 20: Quản lý ĐD và NCĐD  Download Danh sách Tại đây
Môn học/Mô đun 24: CSBN PHCN- TMH - RHM - Mắt - Da liễu Download Danh sách Tại đây
Môn học/Mô đun19: Dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Download Danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác-Lê nin Download Danh sách Tại đây
-Môn học/Mô đun: Vật lý đại cương và lý sinh Download Danh sách Tại đây

2. Lớp CĐKTV K5

- Môn học/Mô đun: Y học hạt nhân và xạ trị Download Danh sách Tại đây
- Môn học/Mô đun: Nghiên cứu khoa học Download Danh sách Tại đây
- Môn học/Mô đun: VLTL-PHCN các bệnh lý da-tiêu hóa- TNvà SD Download Danh sách Tại đây
- Môn học/Mô đun: Sinh học di truyền Download Danh sách Tại đây

3. Danh sách thi lại lớp cao đẳng hệ liên thông vừa làm vừa học

- Mô học/Mô đun:  Điều dưỡng cơ sở ngành Download Danh sách Tại đây
Cập nhật: 29/07/2021
Lượt xem: 582
Lên trên