Thông báo kế hoạch lựa chọn ôn luyện, quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sinh viên tham gia, DS hội đồng và danh sách đề xuất sinh viên tham gia phòng vấn lựa chọn kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Download Tại đây
Cập nhật: 20/07/2021
Lượt xem: 219
Lên trên