Thông báo tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển cao đẳng chính quy năm 2020  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Thông báo tuyển sinh


2. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển cao đẳng chính quy năm 2020
          (Dành cho người đăng ký xét tuyển nộp trực tiếp tại trường)


3. Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 2020

Download Tại đây

 - Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học năm 2020
Download Tại đây
Cập nhật: 27/05/2020
Lượt xem: 13383
Lên trên