Báo cáo tình hình học tập lâm sàng
Form báo cáo tình hình học tập lâm sàng.
Từ ngày 01/02/2021, kính đề nghị các Thầy/Cô quản lý các khoa lâm sàng hàng ngày (buổi sáng trước 8h30', buổi chiều trước 14h00) đăng nhập và hoàn thiện báo cáo giúp em ạ.
Đường Link đăng nhập báo cáo https://forms.gle/A3KdKH8ktd4R82kw9
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn