Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo vào chăm sóc người bệnh"
Download thông báo Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn