Các biểu mẫu
 1. Đơn đề nghị Download mẫu đơn Tại đây
 2. Đơn xin nghỉ học từ 1 đến 3 ngày Download Tại đây
 3. Đơn xin nghỉ học trên 3 ngày Download Tại đây
 4. Đơn xin thôi học, rút hồ sơ Download Tại đây
 5. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Download Tại đây
 6. Giấy chứng nhận sinh viên Download Tại đây
 7. Cam kết không mua bảo hiểm Y tế Download Tại đây
 8. Biên bản họp lớp Download Tại đây
 9. Biên bản họp rèn luyện Download Tại đây
 10. Biên bản họp kỷ luật Download Tại đây
 11. Biên bản vụ việc Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn