Thông báo số 2 về việc hoãn tổ chức Hội nghị khoa học chủ đề "Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và chăm sóc người bệnh"
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn