Thời khóa biểu tuần 50 (Từ ngày 26/7/2021 đến 01/8/2021)
1. Thời khóa biểu các lớp chính quy

Download Tại đây


2. Thời khóa biểu các lớp hệ liên thông vừa làm vừa học


Download Tại đây


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn