Thời khóa biểu tuần 17 (06/12/2021 đến 12/12/2021)
1. Thời khóa biểu các lớp hệ chính quy Download Tại đây
2. Thời khóa biểu các lớp hệ liên thông vừa làm vừa học và Thư ký y khoa Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn