DS thí sinh không đủ điều kiện nộp hồ sơ tuyển sinh năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ (Cập nhật)
THÍ SINH KÍCH CHUỘT VÀO LIÊN KẾT BÊN DƯỚI ĐỂ XEM DANH SÁCH
Kích chuột vào đây để xem danh sách
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn