PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022 (DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022)
  1. Download mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2022 định dạng Word Tại đây
  2. Download mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2022 định dạng PDF Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn