Thông báo quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển Thư ký Y khoa khóa 2 năm 2022 theo phương thức xét tuyển hồ sơ
Downlaod quyết định và danh sách Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn