Thông báo quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho Điều dưỡng khóa 7 và Kỹ thuật Y học khóa 6 (đợt thi tháng 03/2023)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn