Thông báo tuyển sinh sơ cấp năm 2023
1. Thông báo tuyển sinh sơ cấp năm 2023
- Download thông báo tuyển sinh sơ cấp năm 2023  định dạng PDF Tại đây
- DownoDownload mẫu phiếu đăng ký xét tuyển sơ cấp năm 2023
Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn