Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2023
1. Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2023

1.1.  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Dùng cho Thí sinh đăng ký Xét điểm học bạ THPT) Download Tại đây

1.2. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 (Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023) Download Tại đây

2. Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023
 Download thông báo tuyển sinh định dạng PDF Tại đây
3. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023 
 Download hướng dẫn nộp hồ sơ định dạng PDF Tại đây


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn