Thông báo tuyển sinh đào tạo thực hành sau tốt nghiệp 18 tháng dành cho bác sĩ và 9 tháng dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên
Download thông báo định dạng PDF Tại đây


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn