Thời khóa biểu, lịch học lại Tuần 44 Tuần 44 từ 12/6/2023 đến 18/6/2023
  1. Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng hệ chính quy Download Tại đây
  2. Lịch học lại, thi lại Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn