Danh sách sinh viên nộp tiền xác nhận nhập học năm học 2023 - 2024
Danh sách sinh viên nộp tiền xác nhận nhập học năm học 2023 - 2024
Kích vào đây để xem danh sách
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn