Thời khóa biểu - Lịch học lại, thi lại Tuần 52 từ 07/8/2023 đến 13/8/2023
  1. Thời khóa biểu Download Tại đây
  2. Lịch học lại, thi lại Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn