Hướng dẫn nhập học Cao đẳng chính quy năm 2023 Đợt 2 bằng hình thức xét điểm học bạ THPT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Download Hướng dẫn Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn