Danh sách thi tuần 1
  1. Dược lý Sinh lý bệnh (KTV8) lần 2 Download Tại đây
  2. Dược lý - Sinh lý bệnh (HA9) Download Tại đây
  3. mô đun 17 (ĐD K9) Download Tại đây
  4. Pháp luật Tổ chức Y tế (ĐDK10) Download Tại đây
  5. HỌC LẠI PHÁP LUẬT TCYT (KTY K9) Download Tại đây
  6. KT X quang đặc biệt (HA K8) Download Tại đây
  7. Kỹ thuật X-quang đặc biệt (HA K7) Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn