Thời khóa biểu - Lịch học lại, thi lại, lịch ôn thi tốt nghiệp Tuần 3 từ từ 28/8/23 đến 03/9/23
  1. Thời khóa biểu Download Tại đây
  2. Lịch học lại, thi lại Download Tại đây
  3. Lịch ôn thi Tốt nghiệp Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn